AC & DC

Assessment Centre / Development Centre to metody służące do wielowymiarowej oceny kluczowych kompetencji na danym stanowisku pracy, potencjału zawodowego oraz słabych i mocnych stron kandydatów do pracy lub obecnych pracowników. Mają zastosowanie w:

 • Projektach rekrutacyjnych i selekcyjnych (na stanowiskach średniego i wyższego szczebla)
 • Ocenie potencjału zawodowego zasobów ludzkich w firmie
 • Planowaniu ścieżek karier (awansów poziomych i pionowych)
 • Identyfikacji potrzeb rozwojowych uczestników procesu

Oferowane przez Alpharec sesje Assessment Centre / Development Centre obejmują:

 • Określenie celów, wyodrębnienie kluczowych kompetencji i ich wskaźników behawioralnych oraz określenie ich najbardziej pożądanej konfiguracji
 • Dobór i przygotowanie zadań (symulacyjnych, problemowych) oraz testów psychologicznych
 • Przygotowanie asesorów biorących udział w projekcie (osób z ramienia Klienta)
 • Organizacja i przeprowadzenie sesji (czas trwania jednego projektu – od ok. 4 godzin do dwóch dni)
 • Opracowanie raportów indywidualnych o uczestniku i / lub grupowych (forma do uzgodnienia)
 • Spotkanie podsumowujące z przekazaniem informacji zwrotnej dla Klienta i (opcjonalnie) uczestników sesji

Korzyści:

 • Wykorzystanie trafnej i rzetelnej metody diagnostycznej w procesie rekrutacji lub weryfikacji kompetencji pracowników
 • Możliwość oceny kandydata na tle grupy osób wyłonionych w standardowym procesie rekrutacji, co ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji
 • Uzyskanie informacji o mocnych stronach i obszarach wymagających podniesienia kompetencji, co umożliwia wyznaczenie adekwatnych programów szkoleniowych
 • Uzyskanie informacji o potencjale rozwojowym pracownika, co ułatwia planowanie adekwatnych ścieżek rozwoju w organizacji
 • Zwiększenie samoświadomości pracowników – stymulacja do rozwoju
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji, jako pracodawcy inwestującego w rozwój kadry
© 2009 Alpharec. Agencja Rekrutacyjna i Doradztwa Personalnego: recruitment, executive search - Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań
Projekt & cms: www.zstudio.pl