Commercial_Manager_Delhipng


For our business partner, one of key players in the field of import & export fresh fruits & vegetables in Central Europe, we are recruiting for the position of:


Commercial Manager (fresh fruits & vegetables) - India,  Delhi 

Our client is founding a trade company in India, Delhi. The company will be focused on building a sales structure for fresh fruits and vegetables imported from Central Europe.
We are looking for someone who has enterprenual attitude and knows how to build and develop such business in India. The company will be located in Delhi.
Good candidate should speak English, Polish and Hindi. The chosen person will become a business partner with shares.

Key goals:

 • Establishment and management of a commercial company in India
 • Acquiring customers for fruits and vegetables exported from Central Europe
 • Building a sales network in India
 • Close cooperation with a mother company in Poland


yes, apply & send your CV!  


Expectations:

 • Entrepreneurship, big ambitions, motivation to succeed, effectiveness in business
 • High managerial skills, knowledge about business management, especially in the international environment
 • Knowledge about building commercial network in India, in the whole country with focus on Delhi area 
 • Perfect organization of own work and work management of colleagues.
 • Excellent interpersonal skills that work well both in Europe and in India
 • Knowledge about cultural differences (India, Poland, Europe)
 • Good orientation about the economic situation in India, good knowledge of the country
 • Honesty, no criminal record
 • Very good English, Polish & Hindi

Good to have:

 • Experience in managing the commercial process in a company operating both in Poland and India, and especially exporting products (preferably agricultural produce) from Europe to India.

yes, apply & send your CV! 

After employement:

 • Initially employment under a contract of employment, but ultimately a contract for the person managing the company in India
 • One-month or longer training in Poland (Warsaw area), and then a permanent contract in India
 • Becoming a business partner with company shares
 • Big amount of trust and independence
 • Participation to profits

If you are interested to work with us, please send your CV in English or Polish at:


job@alpharec.com

Subject: Commercial Manager (fresh fruits & vegetables) - India,  Delhi

Please be informed that we reserve ourselves the right to contact only with selected candidates.

Please add the following clause
: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting