Dla naszego Partnera z branży usług IT poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


Digital Marketing Manager (IT Outsourcing) - Polska, Wrocław 

Kluczowe zadania:

 • Stworzenie i realizacja strategii marketingowej w obszarze digital dla firmy typu Software House
 • Stworzenie i realizacja strategii marketing automation
 • Stworzenie i realizacja strategii e-mail marketingu (obsługa narzędzi, planowanie i przygotowywanie kampanii)
 • Praca z narzędziami do e-mail marketingu, marketing automation, web analytics (np.Google Analytics)
 • Odpowiedzialność za całość strategii i działań PPC (Google AdWords, LinkedIn Campaign Manager, Facebook Ads ), analiza, praca nad kampaniami, optymalizacje
 • Realizacja kampanii w kanałach e-marketingu (Native Ads, FBads, e-mail marketing, afiliacja etc.)
 • Odpowiedzialność za targety sprzedażowe oraz wynik finansowy w kanale digital sales 
 • Wsparcie zarządzania ruchem na stronie WWW, poszukiwanie nowych wartościowych kanałów ruchu
 • Praca nad rozwojem, optymalizacją i udoskonalaniem stron WWW we współpracy z grafikami, UX Designerami i Web developerem
 • Współpraca nad tworzeniem koncepcji oraz koordynacją tworzenia treści na stronę WWW
 • Monitorowanie konkurencji pod kątem działań prowadzonych online
 • Analiza i optymalizacja prowadzonych działań i powiązanych KPI
 • Research dotyczący nowych technologii i narzędzi, które mogą być przydatne dla realizacji celów strategii digital marketingowej

Oczekiwania:

 • Min. 3 lata doświadczenia w digital marketingu (najlepiej usługi B2B)
 • Wiedza i umiejętności niezbędne do realizacji kluczowych zadań na stanowisku Digital Marketing Manager
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym

Możliwości i zalety:

 • ciekawe zadania, które pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój zawodowy i osobisty 
 • wsparcie przełożonych, ich zaufanie, szacunek i dużo samodzielności, co ma wpływ na satysfakcję z pracy i zaangażowanie pracownika 
 • istotny wpływ na kierunki rozwoju firmy 
 • stabilne zatrudnienie 
 • przyjazna atmosfera w sprawnie zarządzanej firmie 
 • godziwe wynagrodzenie (powyżej średniej rynkowej) 
 • otwartość na współpracę z osobami samozatrudnionymi 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

job@alpharec.com

aplikuj - wyślij CV!

z dopiskiem w tytule:
Digital Marketing Manager (IT outsourcing) - Polska, Wrocław 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy, aby do aplikacji dodać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting