For our Business Partner (IT) we are recruiting for the position of:


Fullstack Web Developer (Java / JavaScript) - Germany, Stuttgart 

As a team member and software developer you will work on navigation and traffic monitoring systems dedidated to shipping industry. 

This offer is for both beginners and experienced programmers. The chosen candidates can count on support in relocation. 

 yes, apply & send your CV!  


Expectations (knowledge / experience):

 • Higher education corresponding with the role
 • Professional experience at similar role (with commercial projects)
 • Good knowledge of:
 - Java
 - JavaScript
 - Java EE
    - HTML

 - CSS
 - Web applications
 - Angular
 - Ionic / Cordova
 - SaaS
 - REST
 - SQL
 • English B2 or higher (must have)
 • German (will be a plus) - employer expects intensive lanuage learning before start and then will be open to sponsor language course or/and accpet part-time work in the first 1-2 months (when new employee learns German intensively)

additionally nice to have:
 • Experience in projects developing navigation and traffic monitoring systems

yes, apply & send your CV! 

After employment:

 • Full-time & long-term contract
 • Competitive employment conditions, good salary with non-financial benefits
 • Interesting job and challenging tasks.
 • Big amount of trust and independence
 • International environment of work
 • Opportunities for raising professional qualifications
 • Welcoming and friendly work environment 


If you are interested to work with us, please send your CV in English or German or Polish at:


job@alpharec.com

Subject:
Fullstack Web Developer (Java / JavaScript) - Germany, Stuttgart

Please be informed that we reserve ourselves the right to contact only with selected candidates.

Please add the following clause
: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting