Dla naszego Partnera z branży usług IT poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


HR Business Partner (branża IT) - Polska, Wrocław 

Jest to nowe stanowisko w organizacji utworzone w związku z rozwojem firmy.

 

Kluczowe zadania: 

 • współtworzenie i realizacja polityki personalnej zgodnej ze strategią i celami biznesowymi organizacji
 • wspieranie działań biznesu w swoim obszarze, współpraca i doradztwo kadrze menedżerskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • odpowiedzialność za efektywność i jakość realizacji procesów HR, a przede wszystkim: Employer Branding, budowanie zaangażowania, onboarding, retencja i rozwój pracowników, zarządzanie talentami.
 • wsparcie dla menedżerów liniowych
 • koordynowanie działań budujących pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy

   

  tak, aplikuj i wyślij CV! 


Oczekiwania:  

 • doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie o zbliżonym profilu
 • mile widziane doświadczenie w firmach typu: software house, outsourcing IT, inne profesjonalne usługi IT
 • doskonała orientacja w trendach rynkowych i działaniach firm o podobnym profilu
 • dobra orientacja w obszarze ‘miękkiego HR’ i prawa pracy
 • wykształcenie wyższe
 • wartościowe doświadczenie w realizacji działań Employer Branding’owych
 • umiejętności interpersonalne, łatwość w budowaniu relacji
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • doskonałe umiejętności organizacyjne
 • proaktywne podejście do pracy i zadań
 • zaangażowanie w pracę i realizację celów
 • kreatywność w działaniu

 

   tak, aplikuj i wyślij CV! 


Możliwości i zalety: 

 • ciekawe zadania, które pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój zawodowy i osobisty
 • wsparcie przełożonych, ich zaufanie, szacunek i dużo samodzielności, co ma wpływ na satysfakcję z pracy i zaangażowanie pracownika
 • istotny wpływ na kierunki rozwoju firmy
 • stabilne zatrudnienie
 • przyjazna atmosfera w sprawnie zarządzanej firmie
 • godziwe wynagrodzenie
 • otwartość na współpracę z osobami samozatrudnionymi


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

job@alpharec.com

z dopiskiem w tytule:
HR Business Partner (branża IT) - Polska, Wrocław

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy, aby do aplikacji dodać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting