For our business partner, manufacturing company and supplier in automotive industry, we are recruiting for the position of:


Key Account Manager (automotive) - Poland, Wroclaw

Key goals:

 • Expanding business of a manufacturing company (automotive) by generating new sales and developing new accounts
 • Responsibility for the whole sales process and implementation of new projects 
 • Constant contact with clients, what requires good understanding of the market and key customer needs and requirements 
 • Initiate and conduct specific actions on new customer requirements
 • Working with customer´s purchasing structures
 • Building strong business relations with clients
 • Cooperation with the direct supervisor and other people in corporate sales structure
 • Cooperation with other teams within the factory
 • Making regular sales reports to follow up of sales budget and business plan

Expectations:

 • Higher education corresponding with the role
 • Minimum 2 years of experience at similar role in international maufacturing company (preferable: metal machining, automotive)
 • Good knowledge of sales and customer service processes in automotive industry
 • Customer oriented mentality
 • Proactive and “can do” attitude
 • Excellent negotiation skills and interpersonal skills
 • Excellent analytical skills
 • Perfect organization of own work, problem solving attitude 
 • Strong PC skills (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, CRM System)
 • Fluent Polish and very good English
 • Driver’s license - category B 

Good to have:

 • Good knowledge of German will be a plus

After employment:

 • Interesting job and challenging tasks.
 • Big amount of trust and independence
 • International environment of work
 • Opportunities for raising professional qualifications
 • Competitive employment conditions, good salary with non-financial benefits

If you are interested to work with us, please send your CV in English or Polish at:

job@alpharec.com

aplikuj - wyślij CV!

Subject: Key Account Manager (automotive) – Poland, Wroclaw 

Please be informed that we reserve ourselves the right to contact only with selected candidates.

Please add the following clause
: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting