Dla naszego Partnera z branży usług outsourcingowych (archiwizacja, magazynowanie, zarządzanie dokumentacją) poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


Key Account Manager (usługi outsourcingowe) - Polska, Wrocław

Kluczowe zadania:

 • Realizacja procesu sprzedażowego usług outsourcingowych adresowanych do średniego klienta biznesowego na Dolnym Śląsku, głównie we Wrocławiu i okolicach
 • Nawiązywanie kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami i rozwój sprzedaży usług do klientów już istniejących
 • Przygotowywanie ofert handlowych, negocjacje handlowe
 • Współpraca z Dyrektorem Sprzedaży, z działem prawnym i Kierownikiem oddziału
 • Analiza rynku i działań konkurencji w regionie
 • Dbanie o dobre relacje firmy z klientami, budowanie lojalności biznesowej

Oczekiwania:


 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w sprzedaży usług B2B o podobnej charakterystyce biznesu i procesu handlowego
 • Cechy osobowości niezbędne do osiągania sukcesów handlowych: pracowitość, zaradność, pogodne usposobienie, samodzielność, doskonała organizacja pracy własnej, terminowość, skrupulatność, umiejętność zainteresowania rozmówcy i wzbudzania zaufania, uczciwość, prawdomówność
 • Poprawna polszczyzna, ogólna wiedza biznesowa, podstawy prawa, ogólny przegląd sytuacji prawno – ekonomicznej
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się podstawowymi aplikacjami biurowymi jak: Outlook, Word, Excel
 • J. angielski umożliwiający rozmowy handlowe w przypadku anglojęzycznych decydentów
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane: Doświadczenie w sprzedaży usług outsourcing’owych


Możliwości i zalety:

 • Ciekawe zadania, które pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój zawodowy i osobisty
 • Wsparcie przełożonych, ich zaufanie, szacunek i dużo samodzielności, co ma wpływ na satysfakcję z pracy i zaangażowanie pracownika 
 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę, najpierw okres próbny, następnie umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony)
 • Samochód firmowy (po okresie próbnym), laptop, telefon
 • przyjazna atmosfera w sprawnie zarządzanej firmie 
 • godziwe wynagrodzenie (powyżej średniej rynkowej) 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

job@alpharec.com

aplikuj - wyślij CV!

z dopiskiem w tytule:
Key Account Manager (usługi outsourcingowe) - Polska, Wrocław  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy, aby do aplikacji dodać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting