Dla naszego Partnera biznesowego, dużej organizacji z obszaru bankowość i finanse, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


.NET Developer (banking)- Poland, Wroclaw

Zadania:

 • Projektowanie i budowanie rozwiązań informatycznych
 • Programowanie zgodnie z przygotowanymi założeniami projektowymi
 • Prowadzenie jednostkowych testów
 • Wspieranie zespołu przy testach i wdrożeniu
 • Planowanie i dekompozycja zadań

Wymagania:

 • Znajomość Microsoft .Net Framework 4.0/4.5
 • Doświadczenie w programowaniu MVC ASP.NET MVC 3/4, ADO.NET
 • Praktyczną znajomość technologii jQuery, Css, XML, JavaScipt
 • Znajomość Microsoft Visual Studio
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność tworzenia rozwiązań WF, WCF, Dependency Injection
 • Znajomość kontroli systemów wersji (np. TFS), wzorców projektowych oraz ich praktycznego wykorzystania
 • Doświadczenie w planowaniu zadań oraz samodzielność pracy

Możliwości i zalety:

 • Długoterminowa współpraca
 • Atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności
 • Zatrudnienie w oparciu o dowolną formę współpracy (umowa o pracę/B2B)
 • Pakiet benefitów (m.in. Multisport, LUXMED)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

job@alpharec.com

aplikuj - wyślij CV!

z dopiskiem w tytule:
.NET Developer (banking) - Poland, Wroclaw
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy, aby do aplikacji dodać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting