For our Business Partner (international boutique software house) we are recruiting for the position of:


.NET Developer (mid level) - Poland, Wroclaw 

We search for people who:

 • Are passion driven and constantly looking to improve and learn
 • Think about themselves as Full Stack Developers
 • Looking for a dynamic team environment
 • Have really good knowledge of modern front-end technology stack
 • Pay attention to good practices and architecture to maintain industry standards
 • Like to be proud of the products they made and the code they write
 • Are eager to share their knowledge with others
 • Are fluent with spoken and written English


Requirements:

 • Commercial experience: minimum 3 years
 • Very good knowledge .NET technologies and environment, this includes:

    - ASP .NET MVC & Web API
    - WPF, Silverlight
    - Windows Forms
 • Very good knowledge of C#, SQL
 • Ability to create complex, highly efficient and scalable solutions in alignment with industry standards based on above technologies
 • Ability to create basic user interfaces while keeping in mind performance and end user experience
 • Good knowledge of JavaScript, CSS3, HTML5
 • Good knowledge of Visual Studio, IIS, MS SQL Server, SQL Management Studio
 • Good knowledge of TFS/Git
 • Ability to easily communicate in English


Optional (nice to have) requirements:

 • Knowledge of .NET Standard, .NET Core
 • Knowledge of Xamarin
 • Knowledge of Angular2+
 • Knowledge of SCRUM
 • Experience in working with JIRA


Responsibilities:

 • Working on existing user interfaces and applications to improve and expand their current functionalities
 • Creating new applications from scratch
 • Collaborating with Business Analysts, Developers, QA’s and Designers
 • Putting constant effort to improve designs and code standards in alignment with best practices and industry standards


What we offer:

 • Possibility of working on many new applications with many new technologies
 • Dynamic and young team environment
 • Private medical health care program
 • Sport benefits
 • Work in an international organization
 • Business trips to attractive locations
 • Possibility of attending to IT conferences and variety of team bonding events

If you are interested to work with us, please send your CV in English or Polish at:


job@alpharec.com

apply - send CV!

Subject:
.NET Developer (mid level) - Poland, Wroclaw

Please be informed that we reserve ourselves the right to contact only with selected candidates.

Please add the following clause
: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting