For our Business Partner (IT) we are recruiting for the position of:


Node.js Software Engineer - Poland, Wroclaw 

Key responsibilities:

 • Closely cooperate with cross-functional teams to gather and understand business and feature requirements
 • Develop tools supporting the operation of other systems
 • Drive innovation and improvements in our development processes
 • Get feedback from, and building solutions for, users and customers
 • Request and drive user research/usability tests as needed
 • Define developers’ best practices


 yes, apply & send your CV!  


Expectations:

 • Strong proficiency with Node.js (it’s a must)
 • Experience with TypeScript and JavaScript
 • Knowledge of Design Patterns
 • Knowledge of MongoDB and Elastic Search
 • Very good command of English

additionally nice to have:
 • Basic understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3
 • Experience with Agile methodology
 • Knowledge of Open Source environment

yes, apply & send your CV! 

Perks:

 • MultiSport athletic program
 • External training, conferences and an internal knowledge exchange cycle
 • A kitchen stocked with beverages and sandwiches
 • Flexible working hours
 • Form of employment convenient for you
 • Private health care
 • Foreign languages lessons (English, German, Spanish)
 • The company’s corporate library
 • Well-communicated location, free parking space nearby and safe place for bikes
 • Inspiring team outings and trips
 • Welcoming and friendly work environment within a young team


If you are interested to work with us, please send your CV in English or Polish at:


job@alpharec.com

Subject:
Node.js Software Engineer - Poland, Wroclaw

Please be informed that we reserve ourselves the right to contact only with selected candidates.

Please add the following clause
: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting