Dla naszego Partnera, międzynarodowej firmy IT (software development) działającej na kilku kontynentach, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


Office Manager - Polska, Wrocław  


Kluczowe zadania:


 • zapewnienie wsparcia administracyjnego dla menedżera wrocławskiego biura oraz całego zespołu 
 • zestawienia płatności do zatwierdzenia w centrali firmy na innym kontynencie
 • zestawienia płatności firmowymi kartami kredytowymi
 • zestawienia czasu pracy
 • przekazywanie danych kadrowo - płacowych do firmy zewnętrznej
 • bieżąca współpraca z zewnętrzną firmą kadrowo – płacową
 • comiesięczne przygotowywanie dokumentacji księgowej
 • płatności podatków
 • kontrola ważności uprawnień, certyfikatów itp.
 • koordynacja współpracy z pracownikami porządkowymi (np. sprzątanie biura)
 • organizacja podróży służbowych dla pracowników biura
 • zakup materiałów biurowych
 • oraz inne bieżące zadania istotne dla poprawnego funkcjonowania biura


Oczekiwania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętności niezbędne do realizacji wyżej wymienionych kluczowych zadań
 • co najmniej podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • co najmniej podstawowa wiedza z zakresu księgowości i umiejętność korzystania z oprogramowania księgowego
 • motywacja do rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie księgowości, kadr i płac
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność
 • wysokie umiejętności interpersonalne i komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • pozytywna osobowość, szacunek do współpracowników
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 
Możliwości i zalety:

 • ciekawe zadania, które pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój zawodowy i osobisty 
 • wsparcie przełożonych, ich zaufanie, szacunek i dużo samodzielności, co ma wpływ na satysfakcję z pracy i zaangażowanie pracownika
 • bardzo pozytywna kultura organizacyjna
 • stabilne zatrudnienie
 • przyjazna atmosfera w sprawnie zarządzanej firmie
 • godziwe wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

job@alpharec.com

aplikuj - wyślij CV!

z dopiskiem w tytule: 
Office Manager - Polska, Wrocław   

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy, aby do aplikacji dodać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting