Dla naszego Partnera z branży usług IT poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


PHP Developer & System Designer - Poland, Wroclaw

Kluczowe zadania:
 • rola z zespole rozwijającym projekt w branży ubezpieczeniowej

Oczekiwania:

 • kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów
 • znajomości i posługiwania się językiem PHP oraz Javascript
 • znajomości lub chęci poznania NodeJS/Golang/Python
 • znajomości lub chęci poznania chmury Google Cloud Platform
 • chęci poznania narzędzi Sugar/SuiteCRM i ProcessMaker w celu ich rozwoju i przystosowywania do potrzeb klienta
 • umiejętności pracy w zespole oraz samodzielności w realizacji zadań
 • znajomości języka angielskiego
 • umiejętności tworzenia dokumentacji

Mile widziane:
 • ogólna wiedza na temat narzędzi BPM i CRM
 • znajomość relacyjnych i nierelacyjnych baz danych
 • znajomość zagadnienia „hurtowni danych”
 • praca w architekturze SOA (z wykorzystaniem Mule ESB)
 • doświadczenie w komunikacji protokołami REST/SOAP
 • umiejętność posługiwania się git-em
 • znajomość JIRA i Confluence
 • znajomość zagadnień związanych z technologiami web (HTML, CSS)
 • doświadczenie w pracy na środowisku Linux

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

job@alpharec.com

aplikuj - wyślij CV!

z dopiskiem w tytule:
PHP Developer & System Designer - Poland, Wroclaw 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy, aby do aplikacji dodać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting