For our business partner we are recruiting for the position of:


Consultant - Senior Recruiter (RPO), remote work  

You will join a team of highly motivated and experienced recruiters working for one international employer exclusively (Recruitment Process Outsourcing, RPO).
Approx. 70% of remote work and several days a month on site. Estimated project length is 6 months, but with realistic perspective to extend.

Key responsibilities:

 • As an external provider of recruitment services you will be responsible for sourcing talents (mostly engineers) for one international employer
 • You will work closely with the employer and with other team members 


yes, apply & send your CV!  


Expectations:

 • 3+ years of professional experience on similar role (as a recruiter, headhunter, talent acquisition specialist) in international environment including corporate employers
 • Fluent English, German will be a big plus
 • Excellent organization skills, focus on quality and results, attention to details
 • Excellent skils in MS Office applications
 • You should live in a location with good transport connections with main cities in Germany, Austria, Switzerland
 • The ideal Recruiter should be focused on achieving the highest quality and recruitment results
 • Readiness for self-employment (B2B contract)

yes, apply & send your CV! 

What is offered:

 • Interesting and challenging tasks
 • Good work conditions 
 • Attractive salary conditions (good base + bonnuses for each successful placement) 
 • Flexible work hours
 • Permission to work remotely (approx. 3-4 days a week)
 • Interesting business trips


If you are interested to work with us, please send your CV in English at:


job@alpharec.com

Subject:
Consultant - Senior Recruiter (RPO), remote work

Please be informed that we reserve ourselves the right to contact only with selected candidates.

Please add the following clause
: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting