Dla naszego Partnera, międzynarodowej firmy produkcyjnej z branży motoryzacyjnej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


Specjalista ds. Kadr i Płac (produkcja, automotive) - Polska, Wrocław - Fabryczna 

Kluczowe zadania:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników firmy
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia (umów, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, itp.)
 • dokonywanie rozliczeń kadrowych (wynagrodzenia, urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.)
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, GUS, PFRON i innych wymaganych prawem
 • współpraca ze specjalistą z zakresu BHP
 • raportowanie, analityka danych HR’owych, sporządzanie sprawozdań kadrowo-płacowych


Oczekiwania:

 • ugruntowana wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • praktyczna znajomości zasad naliczania wynagrodzeń
 • doświadczenie w rozliczaniu czasu pracy
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość Excela i swoboda posługiwania się Outlook, Word, PowerPoint
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielności
 • wysokie umiejętności interpersonalne i komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu (zwłaszcza w okresie naliczania wynagrodzeń) 
 • doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej, a zwłaszcza takiej, gdzie występuje system pracy w ruchu ciągłym
 • mile widziana znajomość systemu kadrowo – płacowego firmy Probit
 • mile widziana dobra znajomość j. angielskiego 

Poszukujemy osoby nastawionej na stabilizację zawodową u jednego pracodawcy w kolejnych latach. Po okresie próbnym pracodawca będzie będzie chciał zaproponować umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
Możliwości i zalety:

 • ciekawe zadania, które pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój zawodowy i osobisty 
 • wsparcie przełożonych, ich zaufanie i szacunek
 • stabilne zatrudnienie
 • przyjazna atmosfera w sprawnie zarządzanej firmie
 • godziwe wynagrodzenie i pakiet benefitów pozapłacowych
 • zakład produkcyjny jest dogodnie zlokalizowany blisko centrum miasta w pobliżu linii tramwajowych, autobusowych i stacji kolejowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

job@alpharec.com

aplikuj - wyślij CV!

z dopiskiem w tytule:
Specjalista ds. Kadr i Płac (produkcja, automotive) - Polska, Wrocław - Fabryczna 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy, aby do aplikacji dodać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting