For our business partner, global manufacturing company located in Central Poland (close to A1), we are recruiting for the position of:


Traning Specialist (WCM Expert), Central Poland  

We are looking for a consultant to assume a HR Function in our client’s plant located in Central Poland. The engagement is a 6-month cooperation (approx.). The consultant should have a good knowledge of WCM (World Class Manufacturing) and Lean activities with soft skills in communication with employees. Training, project and product development abilities are required as well.

Key responsibilities:

Training management:

 • All trainings in SITE management (Safety, first aid, UDT, SEP, development trainings): from checking the need and budget to organize trainer, people, facilities and information to all
 • Register in SAP each training for each employee
 • Check validation of training for all employees (safety etc.), prepare report, plan and organize training

People development training and development activities management:

 • Skill matrix supervising and training plan and execution for each employee to increase skills
 • Operator classification - test knowledge, organize training for BC to increase level of classification
 • Knowledge database for all Pillars - check the actual status, update, organize training based on dev plan
 • Improve system support do increase number of suggestions
 • Built knowledge of problem solving among people to deliver the projects
 • MTS area support with WO - tracking numbers and upgrade status
 • Update PD presentation
 • Take active part in each review, assessment and audit WCM (present some parts in PD)


Typical daily activities:

 • Checking training activities on MTS area
 • Checking the health and safety training (2 times per week), English classes (attendance list), UDT trainings, Dataknowledge Base - to plan and organize training according to WCM needs and business needs
 • Maintain and consolidate activities based on PD Pillar - skill matrix, radar charts, development plan for each pillar, Manufacturing Training Systems improvement
 • Cooperation with FI and CD Pillar to attack the losses by developing people
 • Consolidate Blue Room according to WCM needs with cooperation with another pillars
 • Preparing presentation for WCM audit with PD Pillar Leader
 • Take part during WCM audits, reviews and assessments
 • Cooperation with all Pillars, Departments and Managers

Expectations:

 • 3 years experience as a Training Specialist (plan, organize, execute trainings in company and good to have experience as an internal trainer)
 • Minimum of 1 year of experience specific to WCM tools or Lean knowledge experience (familiar with each step in the People Development Pillar)
 • Training management experience within an international company
 • Must be a hands-on person with excellent communication skills, team player, confident, reliable, ingenious, problem solver, persuasive, not afraid to execute based on manager instructions, etc.
 • Fluent English and Polish is a must
 • Proficient in Excel and PowerPoint
 • Excellent presentation skills

yes, apply & send your CV! 

What is offered:

 • 6 month contract with possibility to extend its length (start on 1st of May 2019 or earlier)
 • Contract based on self-employment (B2B) with competitive salary
 • Work on-site with no business trips
 • Interesting and challenging tasks
 • Good work conditions


If you are interested to work with us, please send your CV in English at:


job@alpharec.com

Subject:
Traning Specialist (WCM Expert), Central Poland

Please be informed that we reserve ourselves the right to contact only with selected candidates.

Please add the following clause
: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alpharec Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby tego i kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Alpharec Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.


Dodatkowo informujemy:
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Alpharec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: data@alpharec.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich przekazania. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz osoby decydujące o zatrudnieniu po stronie naszych klientów. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Alpharec Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 3957.

Alpharec – agencja rerkutacyjna Polska (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź), rekrutacja, executive search, HR consulting
Alpharec – recruitment agency Poland (Warsaw, Wroclaw, Cracow  Poznan, Lodz), recruitment, executive search, HR consulting