HR Consulting

  • Oceny pracownicze (planowanie, realizacja, analiza)
  • Badanie i budowanie zaangażowania
  • Badanie i budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding). 
  • Strategia rekrutacji, kampanie rekrutacyjne 
  • Projektowanie systemów wynagradzania i premiowania
  • Systemy motywacyjne
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Testy psychometryczne
  • Testy kompetencyjne
  • Wynajmij menedżera do projektu