Rekrutacje specjalistyczne

Ta forma rekrutacji stosowana jest w odniesieniu do stanowisk inżynierskich, specjalistycznych i menedżerskich średniego szczebla. Takie projekty realizujemy głównie w Polsce, ale także za granicą.

W czym się specjalizujemy?
Realizujemy zadania rekrutacyjne, kiedy nasz klient nie prowadzi projektów samodzielnie, a jest nastawiony na zewnętrzne wsparcie, które zwykle jest bardziej efektywne.
Pozyskujemy kandydatury, przeprowadzamy wywiady, oceniamy kandydatów i prezentujemy najodpowiedniejszych naszym klientom.

Jak poszukujemy kandydatów?
Korzystamy z własnej sieci kontaktów. Jesteśmy aktywni w social media. Korzystamy z narzędzi online marketingu. Publikujemy ogłoszenia w job board’ach. Często też współpracujemy z wieloma agencjami w innych krajach, do których zdobyliśmy zaufanie na przestrzeni lat.

Rodzaje stanowisk?
Stanowiska inżynierskie, specjalistyczne i średniego szczebla menedżerskiego, głównie w firmach IT, nowych technologii i w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Czasami także w firmach świadczących usługi profesjonalne dla biznesu.

Czym się wyróżniamy?
Kreatywność w dotarciu do odpowiednich kandydatów. Kontakt z kandydatami poza standardowymi godzinami biurowymi. Wysoka intensywność pracy nad zleceniem, aby szybko pokazać rezultaty.